Kerkdienst | ds. M.B. Visser

16:30

27 december 2015

Binnenkomst kerkenraad – hand

welkom

zingen Zingende Gezegend 218: 1 en 2 

stil gebed

votum en groet (gesproken door de voorganger)

Zingen Zingende Gezegend 218: 3 en 4

gebed

schriftlezing Lukas 1: 46 – 56

Psalm 103: 3

preek

Zingen Gezang 66: 1, 3, 5 en 6

Dankgebed

Collecte

Zingen Psalm 67: 2

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 21: 1 en 3 (LvK)

zegen, gevolgd door het drie maal gezongen amen