Kerkdienst | ds. Mark Veurink (Feest van Genade / avondmaal)

09:30

7 september 2014

Thema: Hartstocht voor God

Zingen: Opwekking 462
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 148 : 1 en 2
Gebed
Kinderen naar club (met introductie)
Lezen: Psalm 42 : 1 – 12
Zingen: Psalm 43 : 3, 4 en 5
Preek over Psalm 42 : 3
Zingen: ‘Ik ben’ (Sela), coupletten 1, 2, 3 en 6, refrein na 2 en 6
Kinderen terug
Lezen wet
Zingen: LvK Lied 360 : 1 en 2
Avondmaal
Lezen formulier 3
Viering
Zingen: Psalm 148 : 4 en 5
Gebed
Aankondiging vrouwenochtend
Collecte
Zingen: GKB Gezang 70 : 1, 2 en 3
Zegen