Kerkdienst | ds. Mark Veurink

09:30

28 februari 2016

Zingen: GKB Gezang 89 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 68 : 3 en 8
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 12 : 35 – 44
Zingen: Psalm 10 : 2, 6 en 7
Preek over Marcus 12 : 43b – 44
Zingen: Opwekking 614
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: LvK Lied 192 : 1, 2, 5 en 6
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 163 : 1, 2 en 3
Zegen