Kerkdienst | Ds. Mark Veurink

09:30

21 februari 2016

Heilig Avondmaal

Zingen: Psalm 117
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 114 : 1 en 4
Lezen wet
Zingen: LvK Lied 177 : 1, 6 en 7
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 14 : 12 – 31
Zingen: Psalm 41 : 4
Preek over Marcus 14 : 22 – 24
Zingen: “Ik ben” (Sela)
Kinderen terug
Zingen: GKB Gezang 125 : 1, 2 en 5
Viering HA – brood
Zingen: Psalm 136 : 1 en 20
Viering HA – wijn
Zingen: Psalm 116 : 7 en 10
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 118 : 9
Zegen