Kerkdienst | Ds. Mark Veurink

16:30

14 februari 2016

Mmv gospelkoor "New Creation"

Welkom en mededelingen
New Creation:
What the Lord has done in me
Heilig (deel na solist samenzang)
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 145 : 1, 2 en 3
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 9 : 2 – 13
New Creation:
Blijf mij nabij (LvK 392, NC 1+2, samenzang 3+4)
Nothing without you
Preek over Marcus 9 : 7
New Creation:
Zie hoe Jezus lijdt voor mij (laatste deel samenzang)
Zegekroon (samenzang)
Kinderen terug
Kinderlied: GKB Gezang 168 (canon)
Leefregels
Zingen: GKB Gezang 166 : 1, 2 en 4
Gebed
Collecte
New Creation:
Juich Hosanna
This little Child
Zegen
Na de dienst: ‘koffieconcert’