Kerkdienst | Ds. Mark Veurink

16:30

7 februari 2016

Leerdienst en themadienst

Welkom Zingen: Psalm 36 : 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: Opwekking 462 Gebed Lezen: Jesaja 58 : 1 – 14 en HC Zondag 38 Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Preek Zingen: LvK Lied 473 : 1, 4, 5 en 10 Geloofsbelijdenis Zingen: GKB Gezang 161 : 1 en 3 Gebed Mededelingen Collecte Zingen: LvK Lied 320 : 1, 3 en 4 Zegen