Kerkdienst | Ds. Mark Veurink

16:30

31 januari 2016

Leerdienst

Welkom

Zingen: GKB Gezang 70 : 1 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 145 : 1 en 2

Gebed

Lezen: Jeremia 23 : 16 – 32 en HC Zondag 36-37

Zingen: Psalm 141 : 2 en 3

Preek

Zingen: LvK Lied 481 : 1 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: LvK Lied 434 : 1 en 5

Gebed

Mededelingen

Collecte

Zingen: GKB Gezang 167 : 1 en 2

Zegen