Kerkdienst | Ds. Mark Veurink

16:30

24 januari 2016

Leerdienst

Welkom

Zingen: GKB Gezang 171 : 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: LvK Lied 457 : 3 en 4

Gebed

Introductie preek

Lezen: 1 Samuël 4 : 1b – 11 en HC Zondag 35

Zingen: Psalm 86 : 4 en 5

Preek

Zingen: LvK Lied 75 : 1 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 349

Gebed

Mededelingen

Collecte

Zingen: Psalm 33 : 2 en 8

Zegen