Kerkdienst | Ds. Mark Veurink

09:30

10 januari 2016

Zingen: Psalm 23 : 1 en 3 (Frysk) (i.v.m. overlijden Tjibbele Miedema)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 331

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: Marcus 1 : 21 – 38

Zingen: Psalm 29 : 2 en 4

Preek over Marcus 1 : 22

Zingen: LvK Lied 435 : 1, 2 en 4

Kinderen terug

Leefregels

Zingen: Opwekking 734 = Psalmen voor Nu 145

Gebed

Collecte

Zingen: Psalm 105 : 1, 20 en 21

Zegen