Kerkdienst | Ds. Mark Veurink

09:30

3 januari 2016

- Uitzending via radio Eenhoorn - Gezamenlijke morgendienst met de CGK

Zingen: LvK Lied 381 : 1, 2, 3, 4 en 5

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 518

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: Marcus 1 : 1 – 13

Zingen: Psalm 2 : 3 en 4

Preek over Marcus 1 : 11

Zingen: LvK Lied 21 : 3, 6 en 7

Kinderen terug

Leefregels

Zingen: GKB Gezang 164 (canon 3 groepen)

Gebed

Collecte

Zingen: Psalm 103 : 3, 5 en 9

Zegen