Kerkdienst | ds. Mark Veurink

19:30

31 december 2015

Oudjaarsavonddienst

Zingen: Opwekking 733

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 90 : 1 en 2

Gebed

Lezen: Marcus 1 : 14 – 20

Zingen: Psalm 95 : 1, 2 en 3

Preek over Marcus 1 : 15

Zingen: GKB Gezang 115 : 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen: GKB Gezang 147 : 1, 3 en 4

Gebed

Collecte

Zingen: NLB Gezang 416 : 1, 2, 3 en 4

Zegen