Kerkdienst | ds. Mark Veurink

09:30

25 december 2015

1e Kerstdag | Kerkgezinsdienst

 

Intocht kinderen met lichtjes

Lied 138 : 1, 3 en 4 (Komt allen tezamen )

Opwekking 527 (Licht in de nacht)

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 85 (Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam; in 2 groepen)

Lampjes-spel

Gebed

Kerstspel Lucas 2

Tijdens kerstspel 2 luisterliederen:

‘Jezus is geboren’

‘We hebben geen plaats’ (cd Jan Visser)

‘Wijs mij de weg naar Bethlehem’ (Sela)

Opwekking 549 (Ik kniel neer)

Preek over Lucas 2 : 7b

Lied 145 : 1 en 2 (Nu zijt wellekome)

Visnet Libdud

‘Luid klokje klingelingeling’ (a capella, instrumentjes)

Kids Opwekking 123 (Goed nieuws)

‘Vrolijk kerstfeest iedereen’

Afronding project kinderclub

‘Als je veel van iemand houdt’ (Elly en Rikkert)

Gedicht

Gebed

Collecte

Opwekking 525 (Jubel het uit)

Zegen

GKB Gezang 50 (Ere zij God)