Kerkdienst | ds. Mark Veurink

09:30

20 december 2015

Zingen: GKB Gezang 157 : 1, 2, 3 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 98 : 3 en 4

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: Jesaja 11 : 1 – 10

Zingen: ‘Magnificat’ (Sela)

Preek over Jesaja 11 : 3

Zingen: LvK Lied 132 : 1, 2 en 3

Kinderen terug

Kinderlied

Leefregels

Zingen: GKB Gezang 48 : 1 en 4

Gebed

Collecte

Zingen: Psalm 72 : 2, 4 en 10

Zegen