Kerkdienst | ds. Mark Veurink (2e advent)

09:30

7 december 2014

Liturgie

Adventskaars
Zingen: LvK Lied 125 : 1 en 4
Stil gebed
Zingen: Votum en groet (Sela)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Lucas 1 : 26 – 38
Zingen: Psalm 89 : 9, 11 en 13
Preek over Lucas 1 : 31 – 32
Zingen: LvK Lied 26 : 1, 3 en 4
Kinderen terug
Projectlied
Lezen wet
Zingen: Psalm 91 : 1 en 2
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 77 : 1, 2 en 3
Zegen