Kerkdienst | ds. Mark Veurink

09:30

13 december 2015

Viering Heilig Avondmaal

Aansteken adventskaars
Waar8ig: -‘Als alles donker is’
-‘Votum’
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Gezang 126 : 1 en 3
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Jesaja 8 : 21 – 9 : 6
Zingen: Psalm 80 : 1, 2 en 10
Preek over Jesaja 9 : 1
Waar8ig: -‘It folk dat omrûn yn it tsjuster’
-Psalmen voor Nu 16
Kinderen terug
Kinderlied (melodie LvK Gezang 124)
Leefregels
Zingen: Opwekking 595
Avondmaal: onderwijs (5) en viering
Zingen: Psalm 18 : 8 en 15
Gebed
Collecte
Zingen: LvK Gezang 26 : 1 en 3
Zegen