Kerkdienst | Ds. Mark Veurink

09:30

3 april 2016

Heilig Avondmaal | Gezamelijke eredienst met de CGK

Zingen: LvK Psalm 111 : 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Lied 205 : 1, 2 en 5
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Kolossenzen 1 : 1 – 23
Zingen: Psalmen voor Nu 16
Preek over Kolossenzen 1 : 12 – 14
Zingen: GKB Gezang 141 : 1, 2 en 3
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: GKB Gezang 125 : 1 en 6
Avondmaal
Instructies nieuwe vorm
Onderwijs
Viering
Zingen: GKB Psalm 107 : 1, 3 en 5
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 733
Zegen