Kerkdienst | Ds. Mark Veurink

09:30

13 maart 2016

Gezinsdienst

Vooraf: liederen via YouTube
Welkom en mededelingen
Zingen: God kent jou vanaf het begin (KidsOpwekking 77)
Een rivier vol van vrede (KidsOpwekking 144)
‘k Stel mijn vertrouwen (GKB Gezang 168)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ‘Als ik mijn ogen sluit’ (KidsOpwekking 85)
Gebed
Zingen: ‘Lees je bijbel, bid elke dag’
Lezen: Marcus 14 : 32 – 52
Zingen: Psalm 109 : 2 en 9
Preek
Zingen: ‘Waarom bleef u zo stil’(Elly en Rikkert)
‘Kinderen van de Vader’ (KidsOpwekking 17)
Quiz
Zingen: 10 geboden (melodie: ‘Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht’)
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 706
Zegen