Kerkdienst | Ds. M.K. Boersema

16:30

3 april 2016

Leerdienst

Voorzang: GK 171: 1
Votum
Zingen: GK 171: 2 en 3
Gebed
Lezen: 2 Samuel 11
Zingen: Psalm 50: 9 en 10
Lezen: Artikel 37 (NGB)
Zingen: Psalm 35: 1 en 11
Preek
Zingen: LvK 125: 1,2 en 5 (O kom, O kom, Immanuel)
Gebed
Collecte
Zingen (Geloofsbelijdenis) GK 123: 1 (zingen), 2 (lezen), 3 (zingen), 4 (lezen) en 5 (zingen)
Zegen