Kerkdienst | Ds. M.E. Buitenhuis

16:30

10 januari 2016

Ps. 96: 1
Begroeting
Ps. 96: 2, 3, 4
gebed
lezen Marcus 1: 21-45
Lied 460: 1, 3
tekst Marcus 1: 38
Preek over Marcus 1: 38 “Jezus komt naar je toe, met goed nieuws”
Gez. 170: 1, 2, 3
geloofbelijdenis
Ps. 96: 5
gebed
mededelingen KR
collecte
Ps. 96: 6, 7, 8
zegen