Kerkdienst | ds. J. van ‘t Zand

16:30

13 december 2015

Leerdienst

Welkom (voorganger)
Voorzang: Gezang 143:1,3,4GKB
Stil gebed, votum, groet
Psalm 99:1,3LvdK
Gebed
Schriftlezing 1: Efeziërs 6:10-17;
Schriftlezing 2: 2 Korintiërs 2:5-11
Prediking “Strategieën van de satan”
Gezang 109:1,2GKB
Geloofsbelijdenis
Gezang 109:4 GKB
Tijd voor vragen en interactie
Gebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 117:1,4,7 LvdK
Zegen