Kerkdienst | ds. J. van ‘t Zand

16:30

20 december 2015

Leerdienst

Liturgie Franeker
Welkom (voorganger)
Voorzang: Gezang 118:1,2LvdK
Stil gebed, votum, groet
Psalm 97:1,6LvdK
Gebed
Schriftlezing: Efeziƫrs 6:10-18
PredikingHoe strijden we tegen de duivel?
Gezang 139:1,2,3 LvdK
Geloofsbelijdenis
Gezang 138:3LvdK
Tijd voor vragen en interactie
Gebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 255:1,3LvdK
Zegen