Kerkdienst | Ds. J.J. Poutsma

09:30

6 maart 2016

- Heilig Avondmaal - Gezamenlijke ochtenddienst met de CGK

Aanvangslied: Opwekking 407
Votum en zegengroet
Tien Woorden
Liedboek 173
Schriftlezing: Matth. 18:12-14
Schriftlezing: Lukas 19:1-10 is ook tekst
GK Gez. 55
Preek
Thema: Zacheus, kom in de kring
We zien Hem 1. eerst buiten de kring
2. dan in de kring
Liedboek 47
Dankgebed
Collecte
Liedboek 436 in wisselzang 1a,2v,3m,4a,5v,6m,7a
Zegen
Nieuw Liedboek 425 als amen
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw strem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonde
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.