Kerkdienst | Ds. J.J. Poutsma

16:30

6 maart 2016

Aanvangslied: Liedboek 305
Votum en zegengroet
Ps 81:1,2,6,7,8
Gebed
H.C. 34 = Nieuw Liedboek 310 (melodie Ps 140)
Een is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
ga op de weg van zijn geboden
er is geen god die zo bevrijdt!
Houd zijn naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet.
Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren
wie drift bemint wordt ziende blind.
Breek geen verbond, voor goed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.
Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid
ga op de weg van Gods geboden
er is geen god die zo bevrijdt.
Jesaja 44:14-23
Liedboek 30:1,2,3
Matth. 4:8-11
Liedboek 30:6,7
Preek
Thema: Israels God en geen ander
1. geen ander
2. God alleen
Liedboek 429
Geloofsbelijdenis = Opwekking 347
Dankgebed
Collecte
Nieuw Liedboek 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen
Liedboek 456:3