Kerkdienst | Ds. J.D. van’t Zand

16:30

3 januari 2016

 

Liturgie Franeker

Welkom (voorganger)

Voorzang: Gezang 108 GKB

Stil gebed, votum, groet

Psalm 25:6,7GKB

Gebed

Schriftlezing: Efeziƫrs 4:17-5:5

PredikingZondag 33

Gebed

Mededelingen

Collecte

Gezang 157GKB

Geloofsbelijdenis

Gezang 105:1,2GKB

Zegen