Kerkdienst | ds. Hans Burger

09:30

6 december 2015

Voorzang: Opw 215 – EL 7a vers 1.2.3
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Opw 672
Gebed
Kinderen naar de kinderclub
Schriftlezing: Ez 34,23-31
Zingen: GKB Gez 27 = NBL 454 vers 1.3.4
Preek over Ez 34,23-31
NLB Gez 482
Kinderen
Kinderlied
Voorbereiding op het avondmaal – maaltijd van vrede –
uitlopend op als een soort wetslezing
Lied Vrijheid van het woord (Borkent / Sneep / Haak)
Gebed
Collecte
Zingen GKB Gez 146,1.3
Zegen