Kerkdienst | Ds. H. Meerveld

16:30

17 januari 2016

Voorzang: GK 168
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:Psalm 25: 1 en 2
Gebed
Lezen:Johannes 2:1-11 en 23-25
Zingen:Psalm 125: 1 en 2
Lezen:Johannes 4: 46-54
Preek over Johannes 4: 46-54
Zingen: Opw. 687 (Heer wijs mij Uw weg)
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK 162: 1 en 4
Gebed
Mededelingen van de kerkenraden
Collecte
Zingen:GK 115
Zegen