Kerkdienst | Ds. D.J.K.G. de Ruiter

09:30

31 januari 2016

welkom
Gez. 328: 1.2.3  LbK
stil gebed –groet – bemoediging – drempelgebed
Ps 97: 1 en 5 (GK)
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderen naar de kinderdienst
Gebod van God
Ps 119: 12.13  (GK=LBK)
Jes. 61: 1-2
Gez 250: 1-5  LbK
Lukas 4: 14-21
Ps 12: 3.4.5  (GK=LbK)
Preek
Gez. 168: 1 t/m 6  LbK
kinderen komen terug
Gebeden
kollekte
Ps 145: 1.2  LbK
Zegen
G  456: 3