Kerkdienst | Broeder Dingeman van Wijnen

09:30

17 januari 2016

Voorzang: Psalm 65:1
Votum, Zegengroet
Zingen: Psalm 65:4
Wet van de HERE
Zingen: Psalm 65:2
Gebed voor de eredienst
Schriftlezing: 2 Samuël 18:1-8 en 18:24-19:9
Muziek via de beamer
Tekstlezing: 2 Samuël 19:1
Preek over 2 Samuël 19:1
Zingen: Geref. Kerkboek gezang 28: 1-3
Dienst van de gebeden
Collecte
Zingen: Psalm 51:5
Zegen, Amen.