Infoavond jongerenwerk

20:00

4 juli 2017

Beste broers en zussen,

Het kerkelijk seizoen met de vele activiteiten loopt ten einde en daarom  willen we alle gemeenteleden, alle ouders en alle jongeren uitnodigen voor een info avond.

Op deze avond gaan we het jongerenwerk van 12-18+, 2017/2018 in -een- nieuw -jasje presenteren en toelichten.

Er komen nogal wat veranderingen en graag willen we dat met de hele gemeente delen, jong of oud.Aangezien het om onze jongeren gaat is deze avond ook bedoeld voor alle jongeren vanaf 12jaar  en ouder ,om op de hoogte te zijn van het nieuwe plan en kunnen er ook vragen gesteld worden.

De inloop is vanaf 19.45 uur met koffie en thee , het formele gedeelte begint om 20.00 uur in de Voorhof.

Voel je welkom op deze avond zodat we met elkaar van gedachten kunnen wisselen wat jeugdwerk nu op dit moment inhoud met als doel om Jezus nog beter te leren kennen in een wereld met vele verleidingen, keuzes maken en samen groeien in geloof.

Hoe maken we interkerkelijke contacten en contacten met zustergemeenten samen met jullie

Enz,  Enz. …

Met elkaar mogen we ons verantwoordelijk voelen voor al onze jongeren en dat is geweldig maar ook een flinke verantwoordelijkheid!!!

We hopen jullie op deze avond dan ook te ontmoeten en te spreken, zet de datum in de agenda!

Hartelijke groet ,

Mark Veurink en Jacoba Troost ,
cie jeugdwerk