Hemelvaartsdag | Ds. J. Jongsma

hemelvaart-900x614
09:30

25 mei 2017

Voorzang: Psalm 47:1 en 2
Welkom
Stil moment
Zegen/groet
Zingen: Psalm 47: 3 en 4
Gebed
Kinderen naar de kinderclub
Lezen: Handelingen 1:1-14
Zingen: GKB 101: 1, 2, 3
Tekst: Handelingen1: 9-11
Preek: Hemelvaart… ons Anker in de hemel!
Zingen Liedboek: 440:1 en 4
Kinderen komen terug
Gebed
Als geloofsbelijdenis zingend: GKb 107:1 en 4
Mededelingen kerkenraad
Collecte
Zingen: GKB 100: 4, 5, 6
Zegen