Hemelvaartsdag |Ds. A. ten Napel

hemelvaart
09:30

30 mei 2019

Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:
Johannes 16: 7 en 8

Voorzang Ps. 68, 2.6 Liedb. 1973
Stil gebed Votum en Groet
Ps. 47, 3 Gereformeerd Kerkboek
Gebed en voorbede
Opw. 366
Lezen en tekst Openb. 5
Gez. 641, 1.2.4. Liedboek 2013
Preek
Opw. 236
Dankgebed
Gez. 259 Liedboek 1973
Voorspel Collecte
Zegen
Amenlied