Hemelvaartsdag |Ds. Mark Veurink

hemelvaart
09:30

10 mei 2018

Zingen: NLB Gezang 695 : 1, 2 en 5 (lied van de maand)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 334
Gebed
Lezen: Matteüs 28 : 16 – 20
Zingen: GKB/NLB Psalm 99 : 1, 2 en 4
Lezen: Psalm 47 : 1 – 10
Zingen: GKB Gezang 100 : 1
Preek over Psalm 47 : 6
Zingen: Opwekking 366 en Opwekking 764
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Psalm 47 : 1, 3 en 4
Zegen