Goede vrijdag | Ds. D.J.K.G. Ruiter

goedevrijdag
19:30

14 april 2017

stilte  (geen orgelspel vooraf of na de dienst)
groet –votum – drempelgebed
GK  Ps 102: 1.2
gebed
Joh. 18: 1-14
LbK  Ps 58: 1.2
Joh. 18: 15-27
LbK  Lied 19: 1.2
Joh. 18: 28 – 19: 3
LbK Lied 183: 1.2.3
Joh. 19: 4-16
GK Ps 88: 1.2
Joh. 19: 17-30
LbK  Lied 195: 1 t/m 5
Joh. 19: 31-42
LbK  Lied 192 (wisselzang: 1. allen 2. vrouwen 3. mannen
4. vrouwen 5. mannen 6. allen)
Overweging
LbK Ps 22: 8.10
Voorbeden
LbK  lied 184: 1.2.6
Zegen
Stilte