Goede vrijdag Ds. Herman Carlier

19:30

15 april 2022

Liturgie  dienst Goede Vrijdag 15 april 2022

1.Mededeling door de ouderling van dienst

2.Openingslied zingen Opwekking 392 1.2.en 3 ( Mijn Jezus ik hou van U )

3.Stil Gebed Votum en zegengroet . Onze hulp is in de naam van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. En dan volgt nu Gods groet voor u; Genade zij u en vrede , van God de Vader , door onze Here Jezus Christus ,in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

  1. Zingen Liedboek 578 : 1, 2, en 3 (O kostbaar kruis , o wonder Gods)
  1. Gebed.
  1. Schriftlezing Lucas 23: 13-32
  1. Zingen Liedboek 578 : 4,5, en 6
  1. Preek thema : Jezus overgeleverd , Barabbas vrijgelaten
  1. Zingen Gez. 91 ( Geref. Kerkboek) (In het kruis zal ‘k eeuwig roemen)
  1. Dankgebed.
  1. collecte
  1. Slotlied Liedboek 575: 1, 2, en 6 ( Jezus leven van ons leven)
  1. Doven laatste kaars met tekst lezing

 Na de oplegging van de zegen verlaten we in stilte ( zonder orgelmuziek) de   kerkzaal op weg naar het licht van Pasen.

  1. Zegen : De genade van onze Here Jezus Christus , de liefde van God , en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allenGezongen amen  (Geref. Kerkboek 182)