Goede vrijdag |Ds. M. Hogenbirk

goede-vrijdag
19:30

19 april 2019

Voorbereiding in stilte
Inkeer.
Lied van inkeer: – Gz. 177: 1 en 6
Bemoediging
Het gebed voor de Goede Vrijdag.
Het evangelie van de Goede Vrijdag.
“En na de lofzang (= Psalm 112-118) gezongen te hebben,
vertrokken zij naar de Olijfberg.”
Lezing – Mattheüs 26: 30
Zingen – Ps. 116: 2, 5 en 6
Lezing – Mattheüs 26: 31-35
Zingen – Gz. 181: 4 en 6
Lezing – Mattheüs 26: 36-46
Zingen – Joh.de Heer 280: 1 en 2
Lezing – Mattheüs 26: 47-56
Zingen – Ps. 143: 3 en 9
Lezing – Mattheüs 26: 57-68
Zingen – Ps. 35: 4 en 5
Lezing – Mattheüs 26: 69-75
Zingen – Ps. 109: 1 en 2
Lezing – Mattheüs 27: 1-2, 11-14
Zingen – Gz. 178: 6 en 7
Lezing – Mattheüs 27: 15-26
Kruismeditatie over Mattheüs 27: 25
Orgelmeditatie
Lezing – Mattheüs 27: 27-32
Zingen – Gz. 183: 1 en 3
Lezing – Mattheüs 27: 33-44
Zingen – Ps. 22: 3 en 7
Lezing – Mattheüs 27: 45-50
Zingen – Ps. 31: 4 en 5
De Paaskaars wordt gedoofd.
De verkondiging van de dood des Heren.
Lezing – 1 Kor. 11: 23b-26
Orgelmeditatie
Lezing – Mattheüs 27: 51-56
Zingen – Gez. 300: 2 en 4
Lezing – Mattheüs 27: 57-61
Zingen – Gez. 195: 1, 2 en 3
De voorbeden van de Goede Vrijdag.
De dienst der offergaven
Lied van inkeer – Gz. 406: 1, 2, 3, 4 en 5
Zegen
Uittocht in stilte