Gezinsdienst | ds. Mark Veurink (Feest van Genade)

09:30

5 oktober 2014

Liturgie

Welkom

Zingen: Kinderopwekking 17, Psalm 133 en GKB Gezang 167

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: ‘Ik ben’ (Sela)

Gebed

Zingen: ELB 263

Lezen: Exodus 17 : 8 – 16 

Sketch

Preek

Zingen: ELB 214, refrein ‘Lof, aanbidding’ (Sela) en ELB 344

Zingen: Apostolisch vermaan rond kerkzijn

 Gebed

Zingen:  ELB 455

Collecte

Zingen: Kinderopwekking 185

Zegen