Ds. Wim de Bruin

09:30

17 juli 2022

  • Opwekking 715
  • Opwekking 638
  • Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst
  • Stil gebed
  • Votum en groet
  • Zingen 1 lied – verootmoediging.
  • Kindermoment door Kinderkerk.
  • Gebed door predikant
  • Zingen1 lied ter voorbereiding op de preek. Psalm 112:1,3 (LB2013) God zij geloofd en hoog geprezen
  • Schriftlezing –  2 Koningen 19:8-19; Jesaja 30:1-18
  • Jesaja 30:15 “Inkeer, rust, stilheid, vertrouwen.”
  • Gebed – door voorganger
  • Collecte
  • Zingen: Psalm 66:5 (LB2013) Ik kom met gaven in mijn handen
  • Geloofsbelijdenis
  • Liedboek 705:1,2,3 Ere zij aan God de vader.
  • Zegen
  • Gezongen Amen op de zegen