Ds. Wim de Bruin

09:30

28 augustus 2022

Opwekking 733

Psalm 91: 1, 3    DNP

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Verootmoediging  Psalm 51: 1  (Liedboek)

Kindermoment

Gebed

Zingen Psalm  27:1,3,7 (Liedboek)

Schriftlezing  Prediker 9:1-12

Preek  : Leven alsof het je laatste dag is

Gebed

Collecte

Zingen Liedboek 425 (Vervuld van uw zegen)

Zegen met gezongen Amen