Ds. Tiemen Dijkema 🗓

09:30

14 augustus 2022

Aanbidding, lofprijzing
Zingen: Liedboek (2013) 217: 1, 2, 5
De dag gaat open voor het woord des Heren
Zingen: U roept ons samen als kerk van de Heer (Sela)

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gereformeerd Kerkboek (2017) 249: 1, 2, 3
God die was en is en komt
Gebed

Verkondiging: Oorlog en vrede
Zware verhalen over koningen in Israël

Zingen: Psalm 85: 1 uit De Nieuwe Psalmberijming
Korte uitleg voor de kinderen
Lezen: 1 Koningen 16: 8-34
Zingen: Psalm 85: 2 en 3 uit De Nieuwe Psalmberijming

Geloofsbelijdenis
(Apostolische Geloofsbelijdenis – samen opzeggen)

Voorbede en dankzegging

Inzameling van de gaven

Afsluiting
Zingen: Gereformeerd Kerkboek (2017) 249: 6, 8, 9
Hij, de Heer, gaat voor ons uit

Zegen, gezongen Amen

Gepland