Ds. Sieds de Jong viering Heilig Avondmaal

09:30

22 mei 2022

Morgendienst bediening Heilig Avondmaal

  • Welkom en mededelingen
  • Votum en zegen
  • 123 (Groot is uw trouw)
  • Gebed
  • Bijbellezing Mat.26,17-30
  • Preek
  • 78 (oud):1-4 (Hoe zal ik U ontvangen)
  • HA – Filmpje ‘Avondmaal – Sela’
  • 182:1-6 (tafel wordt klaargemaakt) Alles in allen zult U voor ons zijn ()
  • Nodiging
  • Tijdens HA compilatie Erbarme dich, dwars door alle tranen heen lift up your gates
  • Dankzegging 580 Jezus, Hij kwam (Ik ben zo dankbaar Heer)
  • Gebed
  • Collecte
  • 68,8 + 36,2
  • Zegen
 • Agenda