Ds. Mark Veurink

09:30

10 april 2022

Liturgie morgendienst Zondag 10 April

Zingen: LB 550 : 1, 2 en 3 – Verheug u, gij dochter van Sion

Zingen: Opwekking 706 – Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Zingen: LB 556 : 1, 2 en 5 – Alles wat over ons geschreven is

Kindermoment

Gebed

Zingen: DNP Psalm 116 : 1, 4 en 6 – Ik hou van God, hij heeft mijn stem gehoord

Preek ‘Liefde rekent niet’, met lezen: Johannes 11:55-12:10

Zingen: LB 912 : 1, 4 en 6 – Neem mijn leven, laat het, Heer

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 575 – Jezus alleen, ik bouw op hem

Zingen: LB Psalm 118 : 8 en 9 – De steen, die door de tempelbouwers

Zegen