Ds. Janneke Burger-Niemeijer

09:30

6 november 2022

Welkom en mededelingen (ouderling)

Zingen: Hier in Uw heiligdom (Evangelische Liedbundel 297 / Opwekking 245)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: psalm 138: 1 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming)

Gebed

Kindermoment
Kinderlied: Samen (Elly en Rikkert)

Bijbellezing: Romeinen 16

Preek

Zingen: Samen in de naam van Jezus (Opwekking 167)

Voorbedegebed

Collecte

Leefregels: Romeinen 15: 2-7

Zingen: Psalm 133: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming)

Zingen: Houd vol (Opwekking 798)

Zingen: Gezang 456: 3