Prof. J.W. Maris

09:30

13 februari 2022

Liturgie morgendienst

Zingen LB 146c :1,7 Alles wat adem heeft
LB 654:1,2,4,6 Zing nu de Heer, stem allen in
Welkom en mededelingen door Ouderling van dienst
Stil gebed
Votum en groet
Zingen LB 65:1,2 De stilte zingt U toe
Kindermoment-club
Gebed
Zingen LB 68:7, 9, 12 God zij geprezen met ontzag
Bijbellezingen Jesaja 61:1-4, 7 NBV
Lucas 4:14-22 NBV
Preek over Lucas 4:21. “Hij zei tegen hen: Vandaag hebben jullie deze Schrifttekst in vervulling horen gaan”
Thema: Met Jezus begint het Jubeljaar echt
Gebed door Ouderling van Dienst
Aankondiging collecte
Gelegenheid voor persoonlijk getuigenis
Zingen LB 221:1,3 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Geloofsbelijdenis
Zingen Opw. 366:1,3 Kroon Hem met gouden kroon
Zegen
gezongen Amen