Ds. H.Siegers

09:30

24 april 2022

Liturgie zondag 24 april Franeker

Aanbidding:

Joh. De Heer 633:1,5/ Evang. Liedbundel 348:1,5 – Komt, laat ons zingen al te zaam;
en 5: O, dat nu ieder hart getuig’: God is goed.

Opwekking 832 (Jezus overwinnaar) – Waar U verschijnt wordt alles nieuw

Welkom

Stil gebed

Votum + groet

Zingen GKB Gez. 243 – Heer ik kom tot u

Gebed

Kindmoment

Lezen: Openbaring 9:13-21

Zingen GKB Ps. 97:1,2.5 – De Heer alleen regeert

Verkondiging: Ondanks oorlog geen bekering

Zingen LB 1010:1,2,4 – Geef vrede Heer, geef vrede

Voorbeden gebed (ouderling van dienst)

Geloofsbelijdenis

Zingen GKB Ps. 98:4 – Laat al de stromen vrolijk zingen

Zingen LB 864:1,2,4 – Laat ons de Heer lofzingen

Zegen

Collecte bij uitgaan

NB: GKB – Geref. Kerkboek 2017