Ds. H.Siegers

09:30

26 juni 2022

Liturgie zondag 26 juni Franeker

Aanbidding:LB 84a/ Opwekking 715 – Wat hou ik van uw huis…
GKB 247:1,2,3,7 – Heer God, wij allen loven u

Welkom

Stil gebed

Votum + groet

Zingen GKB 242:1,3,4 – Ach, wat moet ik toch beginnen

Kindmoment

Gebed

Lezen Daniël 4:1-11 + 17-27

Zingen LB 98:3,4 – Laat heel de aarde een loflied wezen

Preek: de boom van Nebukadnessar of van Jezus?

Zingen GKB 181:3,8 – Dat komen mag uw koninkrijk

Voorbeden gebed (ouderling)

Collecte

Norm van de Heer

Zingen Opwekking 687 – Heer wijs mij uw weg
Zingen LB 864:1,2,4 – Laat ons de Heer lofzingen

Zegen

NB: GKB – Geref. Kerkboek 2017