Ds. H. J. Siegers

09:30

30 oktober 2022

Liturgie zondag 30 oktober Franeker

Vooraf zingen LB 978:1,3,4 – Aan u behoort o Heer der heren

Zingen Opwekking 407 – O, Heer mijn God…

Welkom

Stil gebed

Votum + groet

Zingen GKB 36:2 – Uw goedheid Heer is hemelhoog

Gebed om zegen

Kinderclub

Lezen Romeinen 8:18-25

Zingen NB Ps 104:3,4,7 – Een bron ontspringt, U leidt het water voort

Verkondiging: Is er toekomst voor dieren?

Zingen LB 148:2,4,6 – Naam van de Heer die heilig zijt

Voorbeden gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen LB 747:1,2,8 – Eens komt de grote zomer

Zegen met gezongen Amen