Ds. Gerrit Nijland, Hemelvaartsdag

08:30

26 mei 2022

Zingen voor de dienst    :    1.  Lied 405 vs. 1, 2, 3 en 4   (LB 2013)
(Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig)
2.  Psalm 150 vs. 1 en 2.  (LB 2013)
(Looft God, looft Hem overal)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst.

Gelegenheid voor stil gebed.

Votum en Groet.

Zingen
:  Psalm 67 vs. 1 en 2  (LB 2013)
(God zij ons gunstig en genadig)

Kindermoment.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

Zingen:
 Lied 314 vs. 1, 2 en 3.   (LB 2013)
(Here Jezus, om Uw woord zijn wij hier bijeen gekomen)

Schriftlezingen:   1.   Genesis 5 vs. 21 t/m 24.
2.   2 Koningen 2 vs. 1 + vs. 7b t/m 12.
3.   Handelingen 1 vs. 4 t/m 14.

Tekstlezing: Handelingen 1 vs. 8 en 9.

Preek.

Zingen
:    Op Toonhoogte (editie 2015) nr. 190 vs. 1, 2, 3 en 4.
(Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta)

Gebed.

Aankondiging van de collecte.

Zingen
  :   1.  Lied 663 vs. 1 en 2 (LB 2013)
(Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen)
2.  Op Toonhoogte (editie 2015) nr. 189 vs. 1, 2, 3 en 4
(Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam)

Zegen.