Ds. Gerrit Nijland, Pinksteren

09:30

5 juni 2022

 Psalm 8 vs. 1, 3 en 6.   (HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven)
Gezang 971 vs. 1 en 4       (Liedboek 2013)    (Zingt een nieuw lied voor God de Here)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst.

Predikant groet de gemeente en stelt zich voor.

Gelegenheid voor stil gebed.

Votum en Groet.

Zingen
:  Psalm 99 vs. 1 en 8.     (God is Koning, Hij sticht Zijn heerschappij)

Kindermoment door Kinderkerk.
Zingen:  Een boek vol liedjes 3 vs. 1, 2 en 3    (Ik moet weggaan, Ik moet weggaan)

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest.

Zingen:
 Gezang 670 vs. 1, 2, 3 en 6     (Liedboek 2013)    (Kom Schepper God, o Heilge Geest)

Schriftlezingen:   1.   Handelingen 1 vs. 4 en 5 + vs. 12 t/m 14.       (NBV21)
2.  Handelingen 2 vs. 1 t/m 13.                             (NBV21)

Tekstlezing:  Handelingen 2 vs. 1, 4 en 11b.

Preek.

Zingen
:  Evangelische Liedbundel 218 vs. 1, 2 en 3    (Samen in de naam van Jezus)

Lezing van de Geboden:  Galaten 5 vs. 13 t/m 26.       (NBV21)

Gebed door ouderling van dienst.

Aankondiging van de collecte.

Zingen
  :  1.   Evangelische Liedbundel 351    (Machtig God, sterke Rots)
2.   Opwekking 334 vs. 1, 2 en 3       (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen)

Zegen.       (gemeente zingt: Amen)