Ds. D.J. van Diggele

09:30

3 juli 2022

orde van dienst Franeker zondag 3 juli 2022 9.30

aanbidding en lofprijzing:
opw.462 Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats
opw. 640 Mijn hulp is van U, Heer.

welkom en mededelingen

stil worden voor God

votum en groet

ps,63:1,2 (de nieuwe psalmberijming, Ik zoek U, God, in de woestijn)

kindermoment

gebed

opw.832 Jezus Overwinnaar

lezen: Filippenzen 2:4-11

tekst: Filippenzen 2,9-11

Bediening van Gods Woord, afgesloten met gebed

collecte

Glorie heeft een naam, Sela
Alles voor Hem, Sela

zegen