Ds. Corne Alderliesten

09:30

13 november 2022

Liturgie CGKv Franeker  13 november 2022

Welkom en mededelingen (ouderling)

Stiltemoment (voorganger)

Zingen Opwekking 640, Ik hef mijn ogen

Votum & groet

Zingen Opwekking 194, U maakt ons een Gebed

Zingen Opwekking 40, Zoek eerst het koninkrijk van God

Kinderen naar kinderclub
Kinderlied

Lezen: Jozua 24: 14-28

Preek over Spreuken 16: 2

Zingen Opwekking 599, Kom tot de vader

Wetslezing – Nav Ex 33, 5, 12-17

Zingen LB 909: 1 en 2 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’

Gebed

Collecte

Zingen LB 838: 1, 2 en 4 – ‘O grote God, die liefde zijt’

Zegen + gezongen amen